Kollegaen sitt direktenummer dukker opp som alternativt visningsnummer i min APP. Hvorfor?