Jeg er deltaker i to ulike tastevalg. Hvordan vet jeg om innringer har tastet tastevalg 1 eller 2?